Loading......

VAŠA POT DO VARNE IN FUNKCIONALNE ŠPORTNE OPREME

Sporočilo, reklamacija, naročilo

Naše poslanstvo je odgovoriti na potrebe naročnikov po analitičnih in fizičnih storitvah servisno periodičnih pregledov z uporabo kreativnosti, prilagodljivosti in tehničnega znanja pri izvajanju enostavnih ali zapletenih analiz in pregledov, s popolnim poudarkom na zadovoljstvu strank in kakovostni storitvi.

 • Izvajanje servisno periodičnih pregledov športne opreme.
 • Tehnična pomoč naročnikom za športno opremo in športne objekte
 • Montaža športne opreme.
 • Projektno vodenje v športni industriji.
 • Produktno vodenje v športni industriji.
 • Tehnično preizkušanje in analiziranje.
 • Ocena varnostnega stanja športne opreme.

VARNOST

Redni pregledi so ključnega pomena za vsak program vzdrževanja za dobro delovanje in varnost športe opreme. Napake na opremi in nepričakovane okvare so drage, moteče in kar je najpomembnejše, predstavljajo resno nevarnost tveganja za uporabnike.

 

CERTIFICIRAN SISTEM KONTROLE IN SERVISA

Naš pregled vključuje obsežen kontrolni seznam, ki zajema pregled posameznih sklopov, gibljivih delov, konstrukcije in spojev.

TAURUS METODOLOGIJA

SERVISNO-PERIODIČNI PREGLEDI IN POSTOPKI so bili potrjeni s strani strokovno usposobljenega organa za tovrstno dejavnost.

Metodologijo SPP je pregledal, potrdil in odobril zunanji strokovno-revizijski organ. 

      

 

Izvajamo servisno periodične preglede skladno z standardom ISO / IOC 17020.

Izpolnjujemo vse pogoje za opravljanje dejavnosti M71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje. Podjetje ima zagotovljen sistem kakovosti v vseh fazah izvedbenih procesov. Kontrolo in revizije poslovanja nam izvajajo zunanji, neodvisni, usposobljeni in strokovni organi in inštituti. Smo aktivni član slovenskega inštituta za standardizacijo.

Stalno sledimo morebitnim spremembam varnostno produktnih standardov in pozitivne tehnične zakonodaje, ki zadevajo aktivnosti servisno periodičnih pregledov.

Pregled športne opreme in konstrukcij izvajajo zgolj usposobljene in pooblaščene osebe, ki po potrebi uporabljajo ustrezne pripomočke in opremo. V primeru uporabe merilne opreme je le-ta umerjena s strani akreditiranega laboratorija.

 • preveri opremo skladno s seznamom in dopolni seznam;
 • izvaja dela na terenu;
 • preveri pravilno delovanje opreme za varnost in zaščito;
 • preveri pravilno delovanje opreme, ki lahko vpliva na varnost (preizkus delovanja);
 • pregleda sestavne dele opreme, podporo in obešanje, da se preveri morebitno zmanjšanje varnosti zaradi obrabe;
 • pregleda, če oprema ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost;
 • pregleda, če okolica opreme ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost;
 • preveri, če uporaba opreme ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost;
 • preveri, če so prisotne vse varnostne table za varno uporabo opreme;
 • preveri, če so bile od zadnjega SPP pregleda odpravljene takrat ugotovljene okvare;
 • preveri vijačne vezi in sidrišča (ocena stabilnosti);
 • vizualno pregleda zvare konstrukcij opreme;
 • izvede preizkus varnega delovanja;
 • po potrebi izvede tudi dodatna predpisana testiranja.

SPP SE MORA IZVESTI VSAKIH 12 MESECEV OZ. MANJ, ČE TAKO DOLOČI PROIZVAJALEC.

REFERENCE

Več kot 2.000 opravljenih servisno-periodičnih pregledov.

Hvaležni smo za izkazano zaupanje številnih zadovoljnih naročnikov.

PRIJAVITE SE NA TAURUS NOVICE

Obveščali vas bomo o naših aktualnih projektih in novostih s področja servisno periodičnih pregledov.

Back To Top